BERRIAK

Atal honetan zuzenean izango duzu prozesu berrien ikerketan egindako aurrerapenen, produktuen berrikuspenen edota gure bezeroen kezkei eta galderei erantzuna emango dien informazioaren berri.

Karea gas industrialen tratamenduan

Industria-prozesu termikoen ondorioz kutsatuta dauden gasak sortzen dira. Elementu kutsatzaileak, hasiera batean prozesatuko den lehengaian finkatuta daudenak, fabrikatzean tenperatura handitzean gas-egoerara pasatzen dira. Baina eragozpen bat dago: gas horiek aurretik tratatu gabe igortzen badira, gasaren tenperatura jaistean, ihintz-puntu batera heltzen da eta elementu kutsatzaile horiek fase likidora itzultzen dira berriro. Horren ondorioz, inguruko ingurunea alda dezakete edo elikakatean sartu. Hori dela eta, ezinbestekoa produkzio-prozesuan zehar hartzea eta atmosferara igorri aurretik.

Karea eta haren produktu deribatuak gasak tratatzeko xurgatzailerik egokienetako batzuk dira. Bere berezko jatorria, erabilera erraza, erreaktibotasun handia, aberastasuna, kutsatzaile azidoak eraisteko gaitasuna eta neutralizazio erreakzioen ondorioz sortzen diren produktuen disolbagarritasun-baxua direla eta, hainbat industria-prozesutan erabiltzen dira. Kareak eta bere deribatuek duten beste eginkizun garrantzitsu bat mahuken iragazkien babesa erraztea da, gasak tratatzeko sistema ia guztietan daudenak.

Horrela erabiltzeko kontuan hartu beharreko karearen funtsezko ezaugarrietako bat, gas-korronteak garraiatutako kutsatzaile azidoak atzemateko abiadura handia da. Erreaktibotasun hori propietateak konbinatzearen ondorioz gertatzen da, hala nola erabilitako lehengaiaren purutasuna eta azken produktuaren ezaugarri fisikoak, esaterako berariazko azalera eta porositatea. Calcinor-en ezarritako produkzio-prozesuen etengabeko hobekuntzari eta ikerkuntzari esker, NATURDEP® berariazko produktuen aukera zabala eskain dezakegu horretarako erabiltzeko, erreakzioen zinetika azkartzen laguntzen duten granulometria mikrometriko, purutasun eta azalera jakin batzuekin.

Gasak ukitzean kareak gainazalean dauden kutsatzaileak xurgatuz erreakzionatzen du. Karea, bere afinitate handia dela eta, gas azidoak (fluorra, kloroa eta sufrea) tratatzeko da berariaz egokia. Neutralizatzeko ahalmenari eta erreaktibotasun handiari esker, karea, bai kare bizi (kaltzio oxidoa), bai kare hil (kaltzio hidroxidoa) gisa, produktu ezin hobea da.

Gasak karearekin tratatzean zenbait formatutan injekta daiteke, bai lehorrean, bai kare-esne moduan prestatuta. Kare-esne hauek normalean CaO o Ca(OH)2 erabiliz prestatzen dira, ponpatzeko eta injektatzeko prest dagoen suspentsio urtsu bat sortzeko. Bere kalitatea eta errendimendua erabilitako karearen berezko ezaugarrien eta izaten duen berariazko produzkio-prozesuaren araberakoak dira. Gogoratu behar dugu gure NATURDEP® produktuen ezaugarriek kutsatzaile azidoak atzemateko eraginkortasuna handitzen dutela, berariazko purutasun eta azalerei esker. Beraz, hondakin kopurua murriztu egiten dute gasak tratatzeko edozein prozesutan.

Industria-prozesu termiko mota eta igortzen den gasaren ezaugarriak (tenperatura, emaria, kutsatzaileen konbinazioa…) kontuan hartuz, instalazio bakoitzean zer gas tratamendu ezarriko den erabakitzen da. Oro har, honela sailka daitezke tratatzeko prozedurak:

1. Prozesu lehorrak: erabilitako erreaktiboa hauts lehor mikronizatu gisa injektatzen da, eta erreakzionatu ondoren hondakin guztiz lehorra bihurtzen da.

2. Prozesu erdi-lehorrak: erreaktibo lehor eta mikronizatua erantsi aurretik, gasa urez garbitu eta hozten da, eta horri esker, kutsatzaileak atxikitzen dira (nagusiki, desulfurazioaren eraginkortasuna errazten da, injektatutako hezetasun gehigarria xurgatzaile solidoaren gainazalean geratzen delako, desulfurazio-erreakzioa “katalizatuz”). Sortutako azken hondakina hauts lehorra da.

3. Prozedura erdi-hezeak: kasu honetan, sartutako xurgatzailea kare-esne moduan sartzen da. Kare-esnea ihinztatuta injektatzen da airearekin edo atomizazio mekanikoaren bidez. Kare-esnea kontrakorronte sartzen da gasarekin, oso tanta finen bidez (lainoztatuta). Gasaren tenperaturak ura lurruntzea lortzen du eta iragazten den azken hondakina hauts lehor geldoa da.

4. Prozedura hezeak: normalean bi erreaktibo erabiltzen dira: kare-esnea eta kare-esne mikronizatua. Prozedura honek, gasa garbitzeko dorre bat instalatzea barne hartzen du. Hor, erreaktiboak maila desberdinetan injektatzen dira, ur-bolumen handiarekin. Suspentsioa dispertsioz aplikatzen da kontrakorrontean, eta gora doan airearekin aurkitzean eta erreakzionatzean oxidatu eta kaltzio sulfatoa bihurtzen da. Kaltzio sulfatoa mekanikoki berreskuratzen da, eta zenbait kasutan eraikuntza-material gisa berrerabil daiteke. Sistema heze honekin tratatutako gasa, oro har, berriro berotu behar da, tximinian ihintz-puntua saihesteko.

Calcinor-en NATURDEP® gama produktu hauetaz osatuta dago, gasak tratatzeko sektorerako berariaz diseinatu direnak:

  • NATURDEP®-M ► kaltzio karbonato mikronizatuak, mahuken iragazkiak babesteko instalazioak abian jartzeko faseetan nagusiki erabiltzen direnak.
  • NATURDEP®-CLM ► kaltzio oxido mikronizatuak, tenperatura handitan dauden efluente gaseosoetan injekta daitezkeenak.
  • NATURDEP®-S ► aberastasun eta erreaktibotasun handiko kaltzio hidroxidoa, lehorrean zuzenean injektatzeko prest dagoena.
  • NATURDEP®-SCS ► berariazko azalera eta atzemate-eraginkortasun hobetuko kaltzio hidroxidoa.
Beheko irudia gasak tratatzeko instalazio baten eskema generikoa da. Adibideetan, NATURDEP® produktuek izan ditzaketen injekzio-puntuak adierazten dira.

Irudia. Gasak tratatzeko instalazioa eta NATURDEP® produktuek aplikagarritasuna

Araztegi eta industria-prozesu bakoitzak banakako erantzunak eskatzen ditu gasen tratamenduan, beraz, ezinbestekoa da xurgatzaile mota eta kopurua prozesu bakoitzaren ezaugarrietarako egokitzea. Calcinor-en zerbitzu teknikoa eta beharrezko instalazioak jartzen ditugu gure bezeroen eskura, gasen tratamenduan irtenbiderik onena eskaintzeko.

PARTEKATU:   

Facebook
Twitter

PARTEKATU:

Facebook
Twitter